Късметчета

gravatar

Достен чевек е не онзи, който има недостатъци, а този, който има достойнства